Systemnyhet: Delgodkännande av utfört och redovisat arbete

 

Nu ger vi dig som kund ännu större kontroll över dina projekt och leverantörer genom systemnyheten Delgodkännande. Den nya funktionen ger dig möjlighet att se och godkänna enskilda eller flera utförda tjänster som leverantören skickat för godkännande i ett uppdrag fortlöpande under projektets gång. När alla tjänster är godkända så kan leverantören välja att slutföra uppdraget som då arkiveras.

Självklart kan både kund och leverantör lämna kommentarer på utförda tjänster, vilket håller båda parter uppdaterade i det aktuella uppdraget.
Smart va?