Nytt förslag kan innebära slutet för Lex Laval

Regeringen har nu beslutat propositionen om Nya utstationeringsregler. Förslagen som klubbades under torsdagen syftar till lagändringar som ger ett bättre skydd åt utstationerade arbetstagare i Sverige. Lagändringarna beräknas träda i kraft 1 Juni 2017.

I 2010 införde Alliansregeringen Lex Laval då facket agerat felaktigt mot ett lettiskt företag på ett bygge i Vaxholm. Lex Laval innebär att värdlandet för den utländska arbetskraften endast får kräva avtalens lägsta löner och inga påslag eller försäkringar, vilket leder till billigare arbetskraft.

Den nya propositionen som innebär skrotning av Lex Laval kommer att ge facken möjligheter att ta till stridsåtgärder utan att behöva bevisa att den utstationerade har lika bra eller bättre avtal i hemlandet.

Förslaget välkomnas av bl.a. LO och motas av näringslivet. Man menar att det nya förslaget skulle kunna skrämma utländsk arbetskraft och leda till att färre utländska företag vågar etablera sig i Sverige. Andra aktörer menar att det handlar om att branschen ska få konkurrens på lika villkor och tydligare spelregler som gäller för alla.