Det byggs som aldrig förr i Sverige

Sedan miljonprogrammet under 60- och 70-talet har bostadsbyggandet legat på en jämn nivå. Tills nu. Enligt Sverige Byggers statistik påbörjades 37% fler projekt under 2016 än året tidigare. Den största ökningen såg man i Sydsverige där ökningen var så hög som 74% i relation till tidigare år.

Det pratas utöver detta om den projekteringsfeber som råder. Trenden för projektering är om möjligt än starkare än den för bostadsbyggandet, vilket logiskt borde leda till en fortsatt byggökning.

Den explosionsliknande byggökningen sätter och kommer fortsättningsvis sätta högt tryck på entreprenörer runt om i Sverige. Alla känner av högkonjunkturen – inte minst i Sydsverige och storstadsregionerna.