Digitalisering ur en revisors perspektiv

Digitaliseringen syns och hörs överallt. Men vilka fördelar finns det egentligen med att arbeta digitalt? Vi har frågat Mats Carlström, som arbetar som Senior Adviser och företagsrådgivare på Deloitte, om vilka fördelarna det digitala arbetssättet inom entreprenadbranschen har ur just en revisors perspektiv.

Digitalisering ur en revisors perspektiv: