Tre miljardprojekt i Sydsverige

I Sydsverige är det full fart som vanligt. En hel del nya projekt är igång eller planeras att dra igång inom kort och många av projekten har ordersummor på många miljarder. Nedan följer tre av de stora projekten i Sydsverige.

Spårvagn i Lund
I Februari togs första spadtaget till arbetet med spårvagnen i Lund och det byggs nu för fullt. Skanska är huvudentreprenör och det arbetas i stort sätt alla delsträckor samtidigt. Spårvagnslinjen kommer att bli 5,5 km lång och sträcka sig från Lunds central till Brunnshög. Ordersumman är på knappt 800 miljoner kronor och spårvagnen ska kunna tas i drift 2019.

 

C4 Kristianstad
Öster om Kristianstad byggs ett handelsområde på 70 000 kvm med shoppingcentra, dagligvaror och volymhandel. Bygget är i full gång och C4 Shopping öppnar i etapper med start hösten 2017. Slutmålet är att med över 100 butiker erbjuda ett utbud som möter de flesta behov. I anslutning till shoppingcentret anläggs en ny stadsdel, Hammar, med 450 bostäder.

 

Hyllie, Malmö – The Point
I mars togs det första spadtaget för The Point i Hyllie. The Point kommer att bli Sveriges femte högsta hus med sina 110 meter och 29 våningar. Byggnaden är främst tänkt som ett kontorshus och byggs i direkt anslutning till hotellet Quality Hotel View. Utvecklingen sköts av Annehem och upphandlingen av entreprenaden ombesörjs av PEAB. The Point kommer bli ett nytt landmärke i Malmö och i slutet av 2019 kan de första företagen flytta in i skyskrapan.