Visste du att…

…åkerinäringen lockar allt fler kvinnor?

Åkerinäringen är i sin helhet en mansdominerad bransch, av de 86 000 personer som sysselsätts är ungefär 10 000 kvinnor. Bland annat så håller Sveriges åkeriföretag årligen konferensen Kvinnor i åkerinäringen. Detta för att lyfta fram, stärka och synliggöra kvinnor i branschen. Allt fler kvinnor utbildar sig till lastbilsförare eller intar rollen som företagsledare. Inom transportbranschen syns ökningen tydligt då antalet anställda kvinnliga lastbils- och långtradarförare ökade från 1205 till 2241 mellan åren 2005 till 2010.