Vill du vara med och skapa en attraktivare bransch?

Bristen på kvalificerad arbetskraft i branschen är just nu skyhög. I detta nu finns exempelvis 1000 lediga chaufförsjobb på arbetsförmedlingens app. Bristen på yrkesutbildade förare blir en fråga som kräver både snabba och långsiktiga åtgärder.

Anledningen till bristen är många. En av anledningarna till att allt fler ungdomar väljer en annan utbildning än just ett ”arbetarjobb”. Detta eftersom att samhället riktar mer fokus på högskoleutbildningar. En annan anledning är avsaknaden av digitala verktyg. En undersökning bland studerande ungdomar konstaterade nyligen att den framtida arbetsgivare som rankas högst erbjuder ett skapande och kreativt arbete, hög självständighet med gott ledarskap och användande av moderna tekniska hjälpmedel.

”Bygg- och anläggningsbranschen möter många av dessa önskemål, men avsaknaden av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet avskräcker många potentiella medarbetare helt i onödan” menar Anders Olsson, VD, Kubicom.

Vill du vara med och skapa en attraktivare bransch?
Läs mer på www.kubicom.se