Följ projektets progression med etapper

Du har väl inte missat etappfunktionen i Kubicom? I en etapp kan du koppla de tjänster som ingår i ett projekt och ange ett mål för perioden.

En etapp skulle kunna användas om projektledaren exempelvis förväntar sig att under en tidsperiod utnyttja 40 timmars grävning. Etapper gör det då enkelt att följa progressionen under projektets gång.

Du får då en mätare som ändras fortlöpande när leverantören rapporterar en utförd tjänst vilket gör att ni enkelt kan se om tidsplanen för projektet hålls, om fler resurser behöver tillsättas eller om fler resurser än nödvändigt redan finns på arbetsplatsen. Etapper hjälper er på så sätt att hålla tidsplanen och spara in på onödiga utgifter.