Infrastrukturminister Tomas Eneroth om Kubicom: "Snacka om effektivisering!"

Under tisdagen den 15 maj var infrastrukturministern Tomas Eneroth på besök i Blekinge. Under eftermiddagen hölls en presentation om Kubicoms plattform för ministern, vilket var mycket uppskattat.

 

Infrastrukturministern Tomas Eneroth besökte under tisdagen NetPort Science park där bl a Kubicom tillsammans med flera bolag i CIMON koncernen är stationerade. Under eftermiddagen höll Oscar Alvarsson, affärsområdeschef på Kubicom, en presentation om vår digitala plattform, effektiviseringen den ger och vilka möjligheter som finns. Eneroth såg breda möjligheter med verktyget och hade egna idéer och önskemål om funktioner och framtiden.

 

Läs mer om infrastruktursministerns Blekingebesök här.