Fyra tips för en enklare och effektivare arbetsdag för dig som projektledare

Branschens klassiska entreprenörsroll innebär hantering av en mängd data, dokument och kostnader. Samtidigt förväntas en projektledare följa upp vad varje utförare genomfört dagligen, redovisa ÄTA och dessutom hålla sin slutkund uppdaterad. Ibland kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Här kommer fyra tips för en enklare och effektivare arbetsdag för dig som projektledare!

 

1. Nå ut till fler med DIGitala inköp

Ett vanligt sätt att göra inköp är att manuellt ringa eller skicka ut mail till de underentreprenörer som kan tänkas utföra det aktuella uppdraget. Om ingen leverantör nappar börjar det tidskrävande uppdraget att hitta helt nya kontakter i den aktuella regionen. Tips nummer ett för en enklare arbetsdag är att skicka ut en digital förfrågan som når alla leverantörer i din region, istället för att ringa till samtliga. Det tar ungefär en två minuter att skapa en förfrågan och när den väl är skapad kan du fortsätta med andra arbetsuppgifter. Därefter kan du logga in via Kubicom och gå igenom svaren du fått, kontakta någon eller tilldela uppdraget direkt.

 

2. SÄKERSTÄLL ATT ALLA DOKUMENT FÖLJER MED FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 

Skapa ordning och reda genom att ladda upp viktiga dokument som alla projektdeltagare behöver tillgång till redan från start. Samtidigt förs ansvaret om att ta del av dokumenten över till var och en. I Kubicoms projektverktyg kan du ladda upp dokument om exempelvis säkerhet och krav så att de finns tillgängliga för alla, genom hela projektets gång.

 

3. Ge alla inblandade rätt information, samtidigt

Istället för att ringa runt till var och en ute på projektplatsen kan du med Kubicoms chattfunktion kontakta alla projektdeltagare på en och samma gång. De personer som är kopplade till projektet kommer då att kunna ta del av informationen, oavsett om person sitter med en mobil, surfplatta eller dator. Chatten håller alla uppdaterade och ser till att onödiga misstag görs på grund av misskommunikation. Läs mer om chattfunktionen här.

 

4. Följ utförarens position 

Genom att följa dina leverantörer i realtid via kartan kan du ta snabba beslut gällande omdirigering eller omlokaliseringar. Om en bil befinner sig i närheten av en plats där något behöver hämtas kan du snabbt och enkelt meddela föraren om vart han ska och därefter följa hans nya väg på kartan. Du kan även se tidigare körhistorik och genom en enkel överblick se om några omvägar tas som gör arbetet ineffektivt. Genom att följa dina resurser på kartan får du full koll på alla inblandade i projektet.