Full koll och enklare hantering av alla bolagets prislistor och ramavtal

Nu finns stöd för både grundprislistor och kund-/leverantörsspecifika prislistor i Kubicom. Det innebär full koll och enklare hantering av alla bolagets priser och ramavtal.

I samband med Kubicoms senaste uppdatering lanserades ny funktionalitet som ger användaren stöd för hantering av både grundprislistor och kund-/leverantörsspecifika prislistor. Det innebär att det blir enkelt att både administrera och hålla koll på bolagets alla priser. Priserna följer med uppdraget hela vägen från tilldelning av uppdrag och rapportering till uppföljning och fakturering. Ändringar i prislistan uppdateras i realtid hos utförarens vilket gör att du kan vara säker på att all information når alla parter.

Läs mer om prislistor i Kubicom här  >