Från korta fristående uppdrag till komplexa projekt med stort dokumentationskrav

Med Kubicoms anpassningsbara fält vid daglig rapportering möjliggörs rapportering för alla typer av uppdrag och projekt. Detta genom att verksamheter själva skräddarsyr vilka fält som ska visas, döljas och vara obligatoriska för förare eller maskinist vid rapportering.

 

Genom Kubicoms plattform för förmedling av maskin- och transporttjänster kan verksamheter numera skräddarsy vilka fält som ska visas, döljas och vara obligatoriska för föraren eller maskinisten vid rapportering.

– Tanken med funktionaliteten är att förenkla så mycket som möjligt för förare och maskinister. De kan då hålla fullt fokus på sin arbetsuppgift oavsett om det gäller korta fristående uppdrag eller komplexa projekt med stort dokumentationskrav, berättar Alexander Haraldsson, utvecklingsansvarig på Kubicom.

Fält som kan välja att visas, döljas och göras obligatoriska är bland annat pris, arbetsart, kommentar, bild och koordinater.