Nytt datum för stängning av gamla ID06

Den 20 juni 2019 var initialt stängningsdag för det gamla ID06-systemet. Alltför många företag har dock inte kommit igång med bytet och stängningen flyttar därför fram till den 21 januari 2020.

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Systemet uppdateras nu tekniskt för att skapa bättre förutsättningar för den sunda konkurrensen. Men även för att matcha den uppdaterade dataskyddsförordningen GDPR. Sveriges Byggindustrier har därmed valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet enligt eIDAS-förordningen. Uppdateringen kräver att företag uppdaterar sina befintliga kort, något som redan gjorts av omkring 50 000 företag.

Ungefär hälften av alla ID06-användare har bytt ut sina gamla kort till nya säkrare kort. Det innebär att resterande hälft fortfarande har sina gamla kort som från början var tänkta att gå ur bruk den 20 juni 2019. ID06 AB konstaterar dock själva att det är allt för många företag som ännu inte kommit igång med sitt kortbyte vilket gör att det inte finns praktiska möjligheter att hinna byta alla kort till den 20 juni. Stängningen flyttas därför till den 21 januari 2020.

Läs mer om bytet av ID06-kort här >