Byggbranschen i Almedalen

Vecka 27 är det dags för Almedalsveckan. Under veckan på Gotland möts representanter från politiska partier, näringsliv och allehanda intresseorganisationer för att diskutera politik och samhällsfrågor. Frågor som rör bygg, anläggning och infrastruktur diskuteras på flera olika seminarium och events. Vi har listat ett par av dem!

 


Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande – redan 2030?

20 procent av Sveriges totala klimatbelastning kommer från bygg- och anläggningssektorn och andelen ökar. För att med kraft ta ansvar och accelerera klimatarbetet finns det aktörer som tagit fram en lokal färdplan för klimatneutralt byggande. Men räcker det?

Arrangör: LFM30
Dag: 2/7 2019 10:00 – 10:45
Ämnesområde: Byggande, Klimat/miljö
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14


 


Hur kan en bransch ställa om till klimatsmart byggande?

Med en byggsektor som står för 20 % av Sveriges totala klimatavtryck blir utmaningarna många. Lösningen finns i den expansiva omställning i branschen som möter behov och klimatutmaningarna.

Arrangör: Trästad, Träbyggnadskansliet, Lokal Färdplan Malmö 2030
Dag: 3/7 2019 12:15 – 12:55
Ämnesområde: Byggande, Hållbarhet
Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem


 


Hur vi ska vi få fler anbud med fokus på innovation och hållbarhet i offentliga upphandlingar?

Det inkommer allt färre anbud inom ramen för den offentliga affären. Samtidigt ökar förväntningarna på upphandlande myndigheters samhällsansvar när de gör affärer. Är det möjligt att bli mer innovativa och hållbara samtidigt som man ökar antalet anbud och därmed drar nytta av marknadens konkurrens?

Arrangör: Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå
Dag: 1/7 2019 15:00 – 15:45
Ämnesområde: Ekonomi
Plats: Strandvägen, H521


 


Entreprenadavtal för beställare

Merparten av alla byggentreprenader i Sverige utförs med de allmänna villkoren AB 04 eller ABT 06 som utgångspunkt. Vilka avtalsfrågor är särskilt viktiga för beställare av byggentreprenader?

Arrangör: Advokatfirman Delphi
Dag: 2/7 2019 09:00 – 09:45
Ämnesområde: Byggande
Plats: Kaskens gränd 4


 


Behövs en digital infrastruktur för transporterna?

Transportpolitikens utmaningar kan lösas med digitaliseringen. Nya appar och mobilitetstjänster kan göra mycket, men politiken behöver bestämma vilken roll det offentliga ska spela. Passiv eller proaktiv?

Arrangör: Predictive Movement
Dag: 1/7 2019 09:15 – 10:00
Ämnesområde: Digitalisering, Infrastruktur/kommunikationer
Plats: Trappgränd 1


 


Alla har rätt till en säker arbetsplats – Förebyggande säkerhetsåtgärder

De senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor och flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunna förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Säkerhet och trygghet på jobbet handlar att följa alla regler och lagar.

Arrangör: Ramudden AB
Dag: 1/7 2019 13:00 – 14:30
Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer, Byggande
Plats: Nygatan 1


 


Vad krävs av teknik och människa för att byggarbetsplatsen ska kunna kopplas upp?

Samhällsbyggnadssektorn digitaliseras – Hur kan vi säkerställa den uppkoppling som krävs för att digitala innovationer ska fungera? Vad innebär innovationerna för personalen på byggarbetsplatsen? Vilka nya krav kommer och hur ser förutsättningarna ut?

Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Autodesk, Skanska
Dag: 1/7 2019 14:20 – 14:50
Ämnesområde: Byggande, Digitalisering
Plats: Mellangatan 27


Se hela programmet här >