Kom igång med digitala transportsedlar

Analoga transportsedlar som lämnas in flera veckor för sent skapar inte bara irritation utan försenar dessutom din fakturering till slutkund. Genom att digitalisera dina transportsedlar sparar du både tid och pengar.

Att transformera analoga arbetsmoment till digitala handlar framförallt om att gå från ord till handling. Genom att genomgå förändringen och digitalisera just era transportsedlar kan ni inte bara få ett bättre kassaflöde utan också förkorta tiden mellan fråga och svar avsevärt och skapar förutsättningar för obrutna informationsflöden.

Digitalisera dina transportsedlar och spara både tid, pengar och administration. Genom ett par knapptryckningar i mobilen kan maskinisten eller föraren fylla i exempelvis timmar, material eller ÄTA samt komplettera med eventuell kommentar och bild. På så sätt samlas alla transportsedlar digitalt på nolltid och eventuella frågor från din kund uppmärksammas tidigare.

 

Så kommer du igång med digitala transportsedlar

1. Skapa ett kostnadsfritt konto hos Kubicom.

2. Tilldela ett varsitt konto till dina maskinister/förare (eller kontakta oss så hjälper vi dig).

3. För in dina prislistor för enkel rapportering.

4. Bjud in din kund att skicka kommande uppdrag digitalt, eller skapa era egna uppdrag internt.

5. Börja rapportera