Robin Wallenius 5 bästa tips för dig som vill digitalisera din entreprenadverksamhet

Tack vare viljan att satsa på det digitala, kammande Robin Wallenius hem Maskinentreprenörernas Infrastipendium i våras. Idag driver och äger han, tillsammans med sin fru Helene, Grävfirma Anders Jansson AB. Robin har inte bara viljan, utan dessutom mängder med bra tips på hur man kommer igång med digitalisering och vad som krävs för att det ska fungera i det långa loppet.

 

    1. Varje förändring mot det digitala ska vara noga utprovad och utvärderad innan man tar den i bruk. Det får inte ”strula”. Då skapas negativitet kring förändringen snabbt. Genomgång och introduktion är otroligt viktigt!

 

    1. De unga som kommer ut i arbetslivet har så mycket kunskap om den digitala verkligheten vi lever i, ta till vara på den. Alla går runt med en ”superdator” smartphone i fickan som kan förenkla mycket i vardagen.

 

    1. Utvärdera hela tiden era arbetsprocesser för att effektivisera den med hjälp av digitala hjälpmedel.

 

    1. Var inte rädda för att rekrytera unga oerfarna förare. Förse istället medarbetarna med den information som behövs inför arbetet och när den saknas från beställaren tar vi fram den. På så sätt är även våra yngre oerfarna medarbetare effektiva ute på arbetsplatsen.

 

  1. Våga! En kombination av behov och nyfikenhet för ny teknik har gjort att vi har blivit ett företag som skiljer sig från mängden. Ni har alla förutsättningar för att göra detsamma.