Kubicom lanserar ärendehanteringsfunktion för entreprenadprojekt

Slut på väntande och oklarheter om vem som ska göra vad. Nu lanserar Kubicom en ärendehanteringsfunktion där projektmedlemmar kan ge ett uppdrag olika status. Uppdraget kan dessutom överlåtas mellan de olika projektmedlemmarna.

 

Genom den nyligen lanserade ärendehanterings-funktionaliteten i Kubicom kommer ett uppdrag att kunna taggas med olika statusar samt delas mellan projektmedlemmar.

– Ärendehanteringen kommer att ge hanteringen av uppdrag en ny dimension, berättar Håkan Johansson, Produktansvarig på Kubicom. En maskinist kan snabbt och enkelt ändra statusläge på uppdraget och tilldela det till nästa person i kedjan som med en gång vet vad den ska göra.

Idag finns långa ledtider mellan olika moment av ett uppdrag som ska utföras av en kedja av flera olika personer. Det kan vara svårt att kommunicera var i arbetsflödet man befinner sig och det är inte alltid man vet vem som ska göra vad.

– Den nya funktionen kommer att tydliggöra för alla inblandade, både utförare och arbetsledare, status på uppdraget och vems tur det är att göra vad. Dessutom finns det möjlighet, att med en kartvy, få en snabb och korrekt överblick över statusen på projektets olika delar.

Vilka statuslägen som finns att välja på konfigureras upp vid projektstarten av ansvarig på respektive projekt. Det är alltså möjligt att skräddarsy statuslägen helt efter den egna verksamheten.

– Det är däremot inte obligatoriskt att använda sig av statusfunktionaliteten. För vissa verksamheter räcker den tidigare orderhanteringen gott och väl, avslutar Håkan.

Funktionen har efterfrågats av såväl beställare som leverantörer och finnas tillgänglig i samband med Kubicoms senaste release. Observera att du måste kontakta Kubicom för att slå på funktionen.

 

Läs också:
Emmas 3 bästa tips om hur du på bästa sätt arbetar med Kubicoms ärendehantering >