Så fungerar Kubicoms ärendehanteringsfunktion!

Slut på väntande och oklarheter om vem som ska göra vad. Nu lanserar Kubicom en ärendehanteringsfunktion där projektmedlemmar kan ge ett uppdrag olika status. Men hur fungerar funktionen egentligen?

 

  1. Ett uppdrag skapas av arbetsledare, beställare eller utförare. Uppdraget tilldelas med en gång till utförare nr 1 som direkt kan börja arbeta med uppdraget.
  2.  

  3. När utförare nr 1 är färdig med sina åtaganden så kan denne med ett par knapptryck ändra status på uppdraget. Vilka statusar som finns att välja på speglas från de fördefinierade listor som sätts upp för det aktuella företaget.
  4.  

  5. Antingen tilldelar utförare 1 uppdraget vidare till utförare 2 i samma session eller så kan arbetsledaren i sin tur tilldela uppdraget vidare till nästa person.
  6.  

  7. Utförare 2 tar över uppdraget och det rullar vidare.
  8.  

  9. När alla moment är färdiga så slutförs uppdraget.

 

Observera att du måste kontakta Kubicom-teamet för att koppla på funktionen.