Trafikverket presenterar ny färdplan

En robot som skottar snö? Specifika körfält för självkörande fordon? Autonoma bussar på landsväg? Det låter som en scen tagen ur en framtidsfilm, men sanningen är att det kan komma att bli verklighet tidigare än vi trott. Trafikverket presenterar nu 20 åtgärder att testa för att kunna skapa ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem.

Här är några av Trafikverkets åtgärder:

  • Självkörande bussar på landsväg
  • Robotar som ska skotta snö på cykelvägar
  • Speciella körfält för självkörande fordon
  • Testarena för självkörande fordon på motorväg
  • Gröna körfält dedikerade endast till fossilfria fordon
  • Geofencing – digitala staket som villkorar säkra och klimatsmarta transporter

– Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt, säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Målet är att dessa åtgärder ska kunna genomföras inom fem år och finansieringen ska till största del ske via ordinarie anslag. Åtgärdsförslagen har sin grund i möjligheterna med digitaliseringen, men utgår till största del från konkreta behov regionalt och nationellt. Trafikverket understryker att deras färdplan begränsar sig till det man själva kan göra, men att det samtidigt krävs samverkan med andra aktörer för att genomföra åtgärderna. I nästa steg vill Trafikverket etablera en struktur för samverkan och genomföra kunskapsutbyte kring fokusområdena.