AB Inge Wikströms Schaktmaskiner ingår avtal med Kubicom

AB Inge Wikströms Schaktmaskiner, ett av Norrbottens största entreprenadföretag, skriver nu avtal med Kubicom. Avtalet innefattar tillgång till Kubicoms digitala verktyg för hantering av bl. a. arbetsordrar, maskinrapporter och underlag för fakturering.

 
I mitten av april skrev AB Inge Wikströms Schaktmaskiner på ett avtal med Kubicom, en digital tjänst som är anpassad för anläggningsbranschen och som hanterar hela processen från order till rapportering.
 
-Det känns som att Kubicom har förstått hur vi jobbar i verkligheten ute i fält och byggt sin tjänst utefter det, berättar Michael Wikström, VD för Wikströms Schakt AB. För oss är det viktigt att det är enkelt att rapportera för de som arbetar i maskin samtidigt som det är av stor vikt att kontoret får en snabb och tydlig översikt.
 
Avtalets syfte är att digitalisera flera tidskrävande moment för Wikströms och deras kunder. Samtidigt kan Kubicom, med hjälp av Wikströms, fånga upp erfarenheter från förändringsarbetet vilket är värdefullt för den framtida utvecklingen av plattformen. Att Wikströms ingår avtal med Kubicom ser Atle Andersen, VD på Kubicom, positivt på:
 
-Det känns otroligt roligt att vi har fått till ett avtal med Wikströms, som därmed tagit ytterligare ett stort kliv i rätt riktning gällande företagets digitalisering. Genom att använda Kubicom kan maskinister och chaufförer rapportera digitalt, något som fler och fler kunder kräver.
 
Kubicom är anpassad till BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard), vilket ger Wikströms möjligheten att rapportera digitalt enligt sina preferenser och på samma gång kommunicera med beställare som har BEAst som krav. En av Wikströms största beställare är NCC, som ser stora fördelar i att få in digitala rapporter från sina leverantörer i BEAst-format. 
 
– Tack vare att Kubicom och NCCs system pratar samma språk kan NCC ta emot och godkänna digital rapportering från Wikströms, säger Lars Gunnar Lundvall, Lead Buyer Schakt och Transport på NCC Infrastructure.
 
Startskottet för att digitalisera Wikströms analoga arbetsmoment gick förra veckan och Wikströms räknar med att den digitala rapporteringen skall vara i drift i början av juni.