Webinar: Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål del 2

Den 26 mars anordnades del 2 av webbinarieserien “Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål”, ett event som fokuserar på att en omställning behöver göras inom bygg-och anläggningsbranschen för att kunna nå upp till miljömålen. På eventet presenterade Kubicoms VD Atle Andersen med anledning av det arbete Kubicom gjort tillsammans med BEAst och Trafikverkets pilotprojekt ”ELSA”.

 
Webbinarieserien ”Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål” anordnas av CLOSER och MIMIC-projektet i ett samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag och Byggherrarna. Syftet med serien är att visa på att en omställning behöver göras redan idag inom bygg-och anläggningsbranschen för att kunna nå upp till miljömålen, men också varför miljödata har en nyckelroll i omställningen.
 
Mötet inleddes av Trafikverkets miljöchef Malin Kotake och följdes upp med presentationer från Sveriges Kommuner och Regioner SKR, DIGG , Myndigheten för Digital Förvaltning , Sveriges Åkerier och Sveriges Återvinningsindustrier. Fokus låg på insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten. Från Kubicoms sida presenterades sedan praktiska exempel kring hur digitalisering och standardisering gjort det enklare för alla parter att ta emot och rapportera affärs- och miljödata.
 
Eventet samlade 160 personer från alla delar av bygg- och anläggningsbranschen, från myndigheter och organisationer till entreprenörer och leverantörer.
 
Vi på Kubicom är såklart stolta över att få vara med när BYGG-Sverige digitaliserar!
 
 
Här kan du titta på eventet >