Trafikverket

Som ett led i framtagningen av digitala arbetssätt för redovisning av miljöpåverkan genomför Kubicom en pilot tillsammans med Trafikverket, NCC, Swerock, S. Blomquist Entreprenad och Seba-Data. Projektet genomförs på Trafikverkets projekt Västlänken i Göteborg, närmare bestämt bergtunnlarna och syftet är att skapa en sammanhängande digital informationskedja för hanteringen av massorna i projektet. Totalt ska ca 200.000 kubik bergmassor schaktas från tunnlarna och transporteras till Swerocks täkt i Kållered.