Spännande och innovativt när NCC, Kubicom och Thomas Betong samarbetar om digitalisering

När NCC föregående år valde Kubicom som plattform inleddes ett stort digitaliseringsarbete för att implementera digitala följesedlar i byggprocessen. För NCC innebär detta att man löpande och automatiskt tar emot information om pågående och genomförda leveranser från sina leverantörer. NCC har precis som Trafikverket valt att arbeta med standarden BEAst Supply 4.0 via Peppol vilket är den standard som Kubicoms plattform är byggd på. 

 

För närvarande pågår ett stort arbete att införa standarden i alla delar av byggprocessen och under hösten inleddes ett arbete med en av Nordens största betongleverantörer, Thomas Betong. Thomas Betong har sedan tidigare kommit långt i sin digitaliseringsresa och har i detta samarbete även anpassat sin dataöverföring till standarden BEAst. Med hjälp av Kubicom som plattform har NCC nu tagit emot de första digitala följesedlarna med betongdata från Thomas Betong.

Det innebär i praktiken att NCC nu kan ta emot digitala följesedlar i realtid från alla leveranser från Thomas Betong. Följesedlarna inkluderar förutom data om betongen även miljödata vilket möter de nya kraven på ökad redovisning av koldioxidavtryck.

Digitalisering och ökad transparens i mätbara data är en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande. Genom att samarbeta inom branschen kan vi accelerera vår digitala transformation och tillsammans driva utvecklingen mot en mer integrerad och effektiv byggsektor, säger Anna Eliason, affärsutvecklingschef på Thomas Concrete Group.  

 

Vi på Kubicom tycker detta är fantastiskt och hejar på både NCC och Thomas Betong och alla andra som just nu är med och digitaliserar byggbranschen.

Lär mer om samarbetet här: https://www.ncc.se/media/nyheter/ncc-och-thomas-betong-samarbetar-kring-digitala-foljesedlar

Lär mer om BEAst-standarden här: beast.se