Vår historia

Rubrik

Kubicom är en unik digital knytpunkt skapat för infrastrukturprojekt med hållbarhet i fokus. Vår molnbaserade plattform möjliggör för våra kunder att kostnadseffektivt och med kort ledtid, digitalisera manuella moment för dokumentation och datafångst. Vår plattform synliggör avvikelser, ökar medvetenheten och skapar förutsättningar för både effektivisering och reduktion av miljöpåverkan. Marknaden för denna typ av tjänster är förhållandevis ny och Kubicom ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen i Skandinavien.

 

Rubrik2

Förutom att erbjuda systemstöd för “Beställare” har Kubicom även systemstöd för “Leverantörer”, dvs åkerier, maskinentreprenörer, yrkesarbetare mm. Systemet används också inom andra delar av entreprenadbranschen som t ex inom Infranet där vi har bl.a ATS och Eltel som kunder. Kubicom har utvecklats tillsammans med våra kunder, vilket har gett oss en helhetsbild av digitaliseringsbehovet. Byggbranschen är komplex genom sin storlek och sitt specifika arbetssätt med stora beställare och många, ofta små underleverantörer med mycket låg digitaliseringsgrad. Vår styrka ligger i förståelsen för branschens komplexitet och vår förmåga att skapa enkla lösningar som fungerar i praktiken.

Rubrik

Vi engagerar oss mycket i utvecklingen av standarder både på nationell och europeisk nivå för att möjliggöra säkra och standardiserade dataöverföringssätt i hela byggbranschen. Vi är aktiva BEAst-medlemmar och pådrivande i samverkansfrågor med särskild fokus på hållbarhet och internationalisering. Idag har Kubicom 8 anställda och planerar för en kraftig tillväxt. Utöver de egna 8 anställda är ett flertal utvecklare från systerbolaget Avalon Innovation engagerade i utvecklingen.

Vår ledning

Atle Andersen

VD

Fredrik Widerberg

System

Håkan Johansson

Produkt

Ida Thomasdotter

Ekonomi

 

Molly Johnsson

Marknad

Rasmus Johnsson

Design

Ulf Strand

Försäljning

Peter Mattisson

Styrelseordförande