Laadunvarmistus ja riskien minimointi liikeideana

Toiminnan laadunvarmistus on yksi liikeideamme kulmakivistä. Läheisenä sekä tilaajien että palveluntarjoajien kumppanina olemme ratkaiseva lenkki toimitusketjussa. Siksi meille on itsestään selvää toimia sekä laadukkaasti että ympäristövastuu huomioon ottaen.

Innovaatio – myös ympäristön hyväksi
Filosofiamme onnistuneen työympäristön osalta on hyödyntää modernia tekniikkaa ja integroida se kone- ja kuljetuspalveluiden käsittelyyn. Pitkäjänteisyys ympäristötyössä näkyy toimintatavassa, jossa luodaan taloudellisia kannustimia sekä lisäarvoa tilaajille sekä kone- ja kuljetuspalvelujen tarjoajille. Kubicomin todellisuuspohjainen toimintatapa tuo järjestystä ja hallintaa, mikä vähentää ympäristökuormitusta sekä tarpeetonta kulutusta kaikessa dieselistä aina kulutustavaroihin asti.

Luomme laadun edellytyksiä
Laadun edellytyksiä luodaan saamalla oikeat resurssit oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja yhdistämällä tämä helppoon raportointiin. Kubicom mahdollistaa palveluntarjoajalle helpon raportoinnin mobiilisovelluksella sekä jokapäiväisen työn hoitamisen tekemisen helpommaksi – nämä yhdessä muodostavat laatuketjun perustan. Projektipäällikkö voi jatkuvan seurannan avulla seurata työtä, havaita nopeasti poikkeamat ja ryhtyä näiden mukaisiin toimenpiteisiin. Täysi läpinäkyvyys, joka vallitsee tilaajan ja palveluntarjoajan välillä, luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa siten työn laatua. Kubicomin suoritetun työn hyväksymisrutiinit tekevät hallinnollisesta työstä asiakkaalle ja palveluntarjoajalle helppoa.

Asiakkaat ja palveluntarjoajat voivat koko ajan tallentaa tapahtumia, aloittaa keskusteluja ja seurata toisiaan reaaliajassa. Tämä parantaa laatuajattelua kaikissa vaiheissa.

Soita meille, luomme tilin sinulle: 010-207 80 07

Autamme sinut mielellämme alkuun, tilin luominen ja vastaamalla kysymyksiisi ja tarjoamalla tukea, joten älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!