Kubicom Carbon Tracker

Med Kubicom Carbon Tracker samlas automatiskt all klimatpåverkande data (co2) från transporter, material och arbeten

Genom Kubicom blir det möjligt att samla in klimatpåverkande data från både transporter, material och arbeten. Detta för att du enkelt ska kunna skapa underlag för din miljörapportering. 

Datan kan samlas in på två olika sätt:

Schablondata

Genom ett snittvärde på fordonets bränsleförburkning och drivmedelstyp tar Kubicoms algoritm fram ett schablonvärde på Co2 påverkan.

Exempel på parametrar du kan se:

 Analys på faktiskt transporterat mot möjlig transport.

Bränsleförbrukning per fordon

Upparbetade kostnader

Upparbetade mängder

Total bränsleförbrukning

Översikt över transporterade massor och material

Maskindata

Insamling av data från maskiner kan göras på olika sätt. Antingen genom en koppling till respektive fordons molntjänst. Eller  genom en CAN-buss data för uppkoppling direkt mot Kubicoms moln.