Kubicom – Digitala Följesedlar

Planera, rapportera och godkänna utfört arbete. Skicka vidare godkänt arbete digitalt till kund.

Med Kubicoms digitala följesedlar går det att spara tid och skapa enkelhet för både chaufför och administratör genom att byta lapp mot app.  

En transportledare skapar enkelt ordrar till sina utförare som snabbt får en notis i mobilen som visar vilket arbete som ska utföras. När utföraren arbetat färdigt går det snabbt och smidigt att rapportera sitt arbete. Arbetsledaren får till sig rapporteringen i realtid och kan granska, skicka vidare och fakturera kund. 

 

För att förenkla arbetet kan chauffören enkelt scanna en QR-kod från vågkvitto som läser in uppgifterna digitalt med rapportering.

I Kubicom kan du anpassa vilka parametrar som ska kunna rapporteras på. Exempel på parametrar är:

Vilket projekt som arbetas på

Vilken Kund som är beställare 

Vilket typ av arbete som utförts

Vilket reg-nummer eller maskin som använts

Antal timmar 

Körda kilometer

Start/slut-plats

Vågsedelnummer och innehåll

Om underkonto använts

Fritext för att dela komplikationer

Visuell dokumentation