Nya miljökrav för entreprenader – Digital rapportering med BEAst

Nya Krav

Från och med mitten av mars kommer Trafikverket börja ställa krav på digital rapportering av miljödata för de som utför entreprenader åt Trafikverket. Miljödatan ska skickas som digitala följesedlar till Trafikverkets interna systemstöd för analys av miljödata.

 

Detta ska göras enligt standarden BEAst Supply 4.0

 
KubicomPlattform3

BEAst & Kubicom är en oslagbar kombination

Kubicom är från början byggt för standarden BEAst. Vi vet att gemensamma standarder som används av en bransch är helt nödvändigt. Därför är vi starkt engagerade i BEAst, både som förespråkare och operativt i BEAst:s styrelse som styrelseledamot och även i rollen som tekniskt ansvarig. Vi kan BEAst och hjälper våra kunder att hamna rätt, både på kort och lång sikt.

 

Hur fungerar digital miljörapportering?

En grundregel för rapporteringen av miljödata är att den ska ske per levererad tjänst eller vara och som minst per dygn. Om en lastbil kör mellan punkt A och B flera gånger på en dag så går det bra att skicka en följesedel för hela dagens arbete där varje enskild körning redovisas.

Vad är Beast Supply 4.0?

Den digitala rapporteringen ska ske enligt BEAst Supply 4.0. BEAst är inte en produkt eller programvara. Det är en informationsstandard som branschen kommit överens om genom den ideella föreningen BEAst. Den gör information maskinläsbar så att den kan förmedlas effektivare.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – vi på Kubicom vill hjälpa branschen att nå målet.

“Ingen spaning, ingen aning” är ett gammalt hederligt uttryck som mycket väl stämmer in på branschens kunskap om sin miljöpåverkan. Om vi ska gå från schabloner till verklig data så måste insamlingen ske kontinuerligt och digitalt.

Kubicom har systemstöd för både Entreprenörer och Leverantörer:

Vad är Kubicom?

Kubicom samlar automatiskt data från transporter, maskiner och inom kort även EPDdata från alla levererade material. Samtidigt skapar Kubicom full spårbarhet på alla transporterade massor, både farliga och icke farliga. All denna data blir, efter verifiering av arbetsledningen, tillgängligt för sammanställning och vidarebefordran till de som ansvarar klimatberäkningar , rapportering till myndigheter mm.

Leverantör

Kubicom möjliggör för dig som leverantör att enkelt och till stora delar automatiserat rapportera in digitala följesedlar i vår app som bygger på BEAst-standarden.

Entreprenör

Kubicom möjliggör för dig som Entreprenör att ta emot och godkänna inkomna följesedlar och även att skicka vidare dessa till Trafikverket

Vill du veta mer om Kubicom?