Ett urval av pågående projekt

NCC

Med hjälp av en QR-kod baserad på BEAst standard, läser chaufförer av vågsedeln med Kubicoms app. All data skickas därefter automatiskt till NCC för sammanställning och vidarebefordran till trafikverket.

Läs mer
Trafikverket

Som ett led i framtagningen av digitala arbetssätt för redovisning av miljöpåverkan genomför Kubicom en pilot tillsammans med Trafikverket, NCC, Swerock, S. Blomquist Entreprenad och Seba-Data.

Läs mer
Stockholms stad

I ett pilotprojekt för Norra Djurgårdsstaden med fokus på miljön är Kubicom systemleverantör för Stockholm Stad och kommer att vara spindeln i nätet för att både få in och hantera miljödata.

Läs mer
GRK Infra

Kubicom har av GRK Infra valts till systemleverantör I Trafikverkets utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering. Projektet startar hösten 2021 och skall färdigställas hösten 2022.

Läs mer