Standardisering

Vi engagerar oss mycket i utvecklingen av standarder både på nationell och europeisk nivå för att möjliggöra säkra och standardiserade dataöverföringssätt i hela byggbranschen. Vi är aktiva BEAst-medlemmar och pådrivande i samverkansfrågor med särskild fokus på hållbarhet och internationalisering. Utöver systemstöd är Kubicom aktivt drivande av utvecklingen av BEAst Standarden. För närvarande har Kubicom en medlem i BEAst styrelse samt ordförandeposten i BEAst Tekniska utskott. Därtill är Kubicom även aktiva deltagare i Anläggningsutskottet och ansvarar där för två fokusgrupper, fokusgruppen för miljödata samt fokusgruppen för vågsedlar.

Kubicoms system stödjer BEAst-standaeden för både beställare och leverantörer. Kubicom kan både ta emot och skicka digitala följesedlar för Supply NeC och Supply Material samt hantera avstämningsrapport för Supply Rental. Kubicoms BEAst stöd gäller för närvarande version 3.0 och 3.1. Stöd för 4.0 kommer finnas från och med driftstart.

Som beställare i Kubicom kan man ta emot data från sina leverantörer enlig BEAst standard och granska den på detalj- och aggregerad nivå.
Här tillhandahålls funktioner för:

  • Automatisk granskning av data efter fördefinierade regler, bl.a. automatisk kontroll av priser och ”vågsedelsmatchning” mellan transportör och deponi/matearialplats.
  • Funktioner för de användarflöden som innebär manuell granskning.
  • Funktioner för att svara avsändaren med godkännande eller avvikelser.
  • Hantering av miljödata för levererade tjänste och material genom t.ex funktioner för spårning av massor och registrering av bränsleförbrukning. Med version 4.0 kommer även stöd för EPDer (Miljövarudeklarationer).
  • Möjlighet att skicka BEAst data vidare till myndighet eller kund samt rapporter och exporter.
  • Utifrån användarens förutsättningar i sitt fakturaflöde matchning mellan inkommande fakturor och tidigare från leverantören mottagen data.

    I det fall Beställarens leverantörer inte har eget system som stödjer insamling av data eller leverans av denna till Beställaren enligt BEAst standard så kan Kubicoms systemstöd för Leverantörer användas av dessa leverantörerna för att förse Beställaren med data enligt BEAst standard.