Bygg & anläggning

Inom entreprenadbranschen hanteras mycket information mellan både projektledare, utförare och slutkund. Ofta skrivs informationen in flera gånger och risken för felkällor ökar. Vår digitala plattform gör det enkelt för dig att hantera alla administrativa moment och uppgifter som dyker upp under en dag i entreprenadbranschen. Projekthantering inom infrastruktur är en investering för att trygga att projektet går i mål, både kostnads-, tids- och kvalitetsmässigt.

Därför ska du använda Kubicom i dina projekt inom bygg- och anläggning

Med Kubicom samlar du alla projekt på samma plats. Kubicoms app för bygg och entreprenad hanterar arbetsordrar, projekt, godkännande och rapportering av bl a tid, material och ÄTA. Du har hela tiden fullständig koll på hur projekten fortlöper under dagen/veckan. Personal i fält rapporterar löpande och meddelar sin status i uppdragen med ett enkelt klick. Tack vare Kubicoms smarta funktioner blir det enkelt att hålla ordning och reda på jobben; både aktuella, framtida och passerade.

Tre fördelar med att använda Kubicom

Ring oss, vi berättar gärna mer: 010-207 80 07

Vi berättar gärna mer och hjälper er igång, så tveka inte att kontakta oss!