FUNKTIONER

Arbetsorder

Arbetsorder

Med funktionen arbetsorder kan du skapa och fördela ordrar med karta, specifikationer och utförande-instruktioner. På så sätt blir det tydligt i vem som ska göra vad, när det ska ske och hur jobbet ska gå till.

Artikelregister

Artikelregister

I Artikelregistret skapar du artikellistor som står till grund för det dina leverantörer sedan fyller i vid rapportering. Detta ger en mer strukturerad rapportering som är enklare att följa upp.

Chattfunktion

Chattfunktion

Vår chattfunktion har stöd för både bilder och text vilket gör det ännu enklare att dela ritningar och dokument till alla inblandade i projektet eller uppdraget

Dokumenthantering

Dokumenthantering

Samla dina ritningar, tidsplaner, prognoser, arbetsmiljöplan, skydds- och ordningsföreskrifter och övriga dokument till ditt projekt i Kubicom. Där får rätt personer enkelt tillgång till aktuell information och viktiga handlingar.

Fakturaunderlag

Fakturaunderlag

I Kubicom kan du välja vilka ordrar du vill exportera och kan sedan få ut information om ordern, vad som är rapporterat samt bilder med tillhörande sammanställningar som PDF. Varje export får också ett samordningsnummer som en enkel referens att använda i faktureringsunderlag.

Geofencing

Geofencing

Genom geofencing får du ett digitalt staket för ett projektområde, där finns möjlighet att följa dina leverantörer i realtid. Du ser var alla leverantörer befinner sig, vilken hastighet de kör i och vilket uppdrag de arbetar på just nu.

Integrationer

Integrationer

Kubicom anpassas efter dina behov och kan enkelt integreras med dina övriga affärsssystem.

Marknadsplats

Marknadsplats

Genom Kubicoms marknadsplats kan du kostnadsfritt göra förfrågningar och inköp av maskin- och transporttjänster till era anläggningsprojekt från marknadens alla aktörer på ett ställe

Statushantering

Statushantering

En order kan taggas med olika statusar samt delas mellan projektmedlemmar. En maskinist kan snabbt och enkelt ändra statusläge på ordern och tilldela det till nästa person i kedjan som med en gång vet vad den ska göra.

Prislistor

Prislistor

Prislistorna gör det enkelt att både administrera och hålla koll på bolagets alla priser. Priserna följer med uppdraget hela vägen från tilldelning av uppdrag och rapportering till uppföljning och fakturering.

Projekthantering

Projekthantering

I projekthanteringsverktyget kan du samla allt kopplat till projektet på ett och samma ställe. Här kan du få en enkel överblick i projektet genom projektbilagor, projektdeltagare, etapper, karta och mycket mer.

Resursplanering

Resursplanering

Planera och fördela maskiner, anställda och externa leverantörer i projekt. Kalenderfunktionen ger dig en tydlig överblick som gör det enkelt att planera semester, frånvaro och andra aktiviteter.

Tidrapportering

Tidrapportering

Tidrapportera enkelt från datorn eller i appen i särskilda ordrar, projekt eller aktiviteter. Med tidrapporteringsfunktionen kan du få en detaljerad överblick över rapporterad tid i ett projekt eller på en order, i realtid.

ÄTA-hantering

ÄTA-hantering

Få full kontroll på alla dina ändrings- och tilläggsarbeten. Med funktionen ÄTA-hantering blir det möjligt att fånga upp ÄT:or direkt ute på fält.