ÄTA-HANTERING

Oförutsedda händelser kan utgöra en stor del av ett projekt och det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentationen finns. Med Kubicoms ÄTA-hantering blir det enkelt att rapportera dessa ändringar och tillkommande arbetsuppgifter, och risken för onödiga konflikter med kunden minimeras. Funktionen gör det möjligt att fånga upp ÄTA-arbeten direkt ute på fält och leverantören har även möjlighet att komplettera med en bild. Rapportera en ÄTA på en redan existerande order, eller skapa en ny order som avser vara en enskild ÄTA.

Så fungerar ÄTA-hanteringen i Kubicom

Fördelar med ÄTA-hantering