CHATTFUNKTION

Vår chattfunktion fungerar på tre olika vis; one-to-one-chatt, orderchatt och projektchatt. Det finns även stöd för både bilder och text vilket gör det ännu enklare att dela ritningar och dokument till alla inblandade i projektet eller uppdraget. One-to-one chatten möjliggör kontakt mellan två personer. En leverantör kan starta en konversation med en kund eller en kund kan starta en med en leverantör. Orderchatten kan startas av beställare eller leverantör som har tillgång till ordern. Då kopplas chatten till orden och chatten sker mellan alla som har tillgång till den. Projektchatten kan startas av alla projektdeltagare. När en konversation startar blir alla som är kopplade till projektet inkluderade och kan följa alla meddelanden och bilder.

Fördelar med Chattfunktionen