DOKUMENTHANTERING

Samla dina ritningar, tidsplaner, prognoser, arbetsmiljöplan, skydds- och ordningsföreskrifter och övriga dokument till ditt projekt i Kubicom. Där får rätt personer enkelt tillgång till aktuell information och viktiga handlingar. Avrop, kommunikation och genomförande dokumenteras och lagras för att skapa ordning och reda och därmed minimera risken för kommunikationsmissar och effektivisera flera moment.

Fördelar med Dokumenthantering