FAKTURAUNDERLAG

Genom att söka fram och välja vilka ordrar du vill exportera kan du sedan få ut information om ordern, vad som är rapporterat samt bilder med tillhörande sammanställningar som PDF. Det går att exportera antingen en enskild order alternativt alla tjänster som tillhör ett projekt på en gång. Varje export får också ett samordningsnummer som en enkel referens att använda i faktureringsunderlag.

Så fungerar Fakturaunderlag i Kubicom

Fördelar med Fakturaunderlag