GEOFENCING

Genom kartfunktionen finns möjlighet att följa dina leverantörer och projektmedarbetare i realtid. Du ser var alla befinner sig, vilken hastighet de kör i och vilket uppdrag de arbetar på just nu. Vill du så kan du dessutom plocka fram körhistorik. Kubicom möjliggör även geotaggning av bilder i samband med rapportering av utförda tjänster. Genom att geotagga bilderna kan element som exempelvis skarvar, avgrävda ledningar, ÄTA eller andra viktiga avvikelser dokumenteras och kopplas till exakt rätt plats.

Fördelar med Geofencing