MARKNADSPLATS

Genom Kubicoms marknadsplats kan du kostnadsfritt göra förfrågningar och inköp av maskin- och transporttjänster till era anläggningsprojekt från marknadens alla aktörer på ett ställe. Vår digitala plattform matchar med automatik behov med resurser. Beställare av maskin- och transportresurser skapar enkelt en förfrågan som matchas med de leverantörer som har rätt kompetens och geografiska position för det aktuella uppdraget. Vem som får utföra vilket uppdrag väljs alltid av respektive beställare hos kunden. All uppdragsinformation finns tillgängligt för parterna direkt i systemet. Där finns dessutom dina uppdrag samlad i en enkel och tydlig översikt.

Så fungerar Marknadsplatsen i Kubicom

Fördelar med Marknadsplatsen