PRISLISTOR

Kubicom har stöd för hantering av både grundprislistor och kund-/leverantörsspecifika prislistor. Det innebär att det blir enkelt att både administrera och hålla koll på bolagets alla priser. Priserna följer med uppdraget hela vägen från tilldelning av uppdrag och rapportering till uppföljning och fakturering. Ändringar i prislistan uppdateras i realtid hos utförarens vilket gör att du kan vara säker på att all information når alla parter. Prislistorna ger full koll och enklare hantering av alla bolagets priser och ramavtal.

Så fungerar Prislistor i Kubicom

Fördelar med Prislistor