PROJEKTHANTERING

Med Kubicom blir all projekthantering enklare, alla moment samlas på ett och samma ställe, vilket gör att du kan fokusera på det som faktiskt är viktigt – att leverera ett riktigt bra resultat till slutkund. Samla dina ritningar, tidsplaner, prognoser, arbetsmiljöplan, skydds- och ordningsföreskrifter och övriga dokument till ditt projekt i Kubicom. Där får rätt personer enkelt tillgång till aktuell information och under projektets gång kan du enkelt via statistiken ta fram uppgifter om exempelvis resursanvändning eller kostnader. All information lagras dessutom i molnet vilket gör att du enkelt kan plocka fram statistik flera år framöver. I projektvyn hittar du även projektbilagor, projektdeltagare och en karta där uppdragsområden och personer kopplade till projektet.

Fördelar med Projekthantering