STATUSHANTERING

Idag finns långa ledtider mellan olika moment av ett uppdrag som ska utföras av en kedja av flera olika personer. Det kan vara svårt att kommunicera var i arbetsflödet man befinner sig och det är inte alltid man vet vem som ska göra vad. Med hjälp av statushanteringen kan projektmedlemmar kan ge en order olika status. Ordern kan dessutom överlåtas mellan de olika projektmedlemmarna. Statushanteringen ger hanteringen av ordrar en ny dimension, en maskinist kan snabbt och enkelt ändra statusläge på uppdraget och tilldela det till nästa person i kedjan som med en gång vet vad den ska göra.

Fördelar med Statushantering