Infranet

Projekthantering inom infrastrukturprojekt är fortfarande präglad av mycket manuella rutiner och pappersarbete. En modern och fungerande kommunikation är en av de största utmaningarna då arbetet är komplext, innefattar många aktörer och ofta sker ute i fält. Att använda sig av effektiva kommunikationskanaler är oerhört viktigt för ett projekts framgång, vilket kan underlättas med hjälp av ett digitalt verktyg.

Tre viktiga funktioner

Därför ska du använda Kubicom i dina projekt inom infranet

Tack vare Kubicoms smarta funktioner blir det enkelt att hålla ordning och reda på jobben; både framtida, aktuella och passerade. Ingen mer skanning eller uppladdning av papper, foton eller formulär. Allt i Kubicoms plattform kan nås, fyllas i, uppdateras och delas i realtid så att alla alltid har tillgång till den senaste informationen och att viktiga dokument aldrig går förlorade. Med hjälp av statusfunktionen kan arbetet tydliggöras för alla inblandade, både utförare och arbetsledare, så att det blir tydligt vems tur det är att göra vad. Dessutom finns det möjlighet, att med en kartvy, få en snabb och korrekt överblick över statusen på projektets olika delar.

Tre fördelar med att använda Kubicom

Ring oss, vi berättar gärna mer: 010-207 80 07

Vi berättar gärna mer och hjälper er igång, så tveka inte att kontakta oss!