Installation och service

Du som driver projekt inom installation och service är beroende av snabb och transparent fältrapportering. Röriga kalkylark och långa email-trådar med många mottagare bidrar till oklarheter om vem som ska göra vad och när. Genom att istället använda dig av ett digitalt projekthanteringsverktyg som är byggt specifikt för hantering av installations- och servicearbeten kan personal i fält löpande rapportera och meddela sin status i uppdragen med ett enkelt klick. Tack vare Kubicoms smarta funktioner blir det enkelt att hålla ordning och reda på jobben; både aktuella, framtida och passerade.

Därför ska du använda Kubicom i dina projekt inom Installation & Service

På Kubicom ser vi till att era administrativa uppgifter automatiseras genom att vi knyter samman kontoret och fältet i ett digitalt orderflöde. Med vår app kan ni på ett enkelt sätt hantera arbetsordrar, projekt, dokumentation och daglig kommunikation.

Tre fördelar med att använda Kubicom

Ring oss, vi berättar gärna mer: 010-207 80 07

Vi berättar gärna mer och hjälper er igång, så tveka inte att kontakta oss!