LASTBILSCENTRALER

På en lastbilscentral är det mycket som ska pusslas ihop under en arbetsdag, då underlättar det att använda sig av ett digitalt verktyg som gör det enkelt att samla och hantera alla dessa moment. Kubicom kan hjälpa dig att få överblick över pågående och utförda uppdrag genom att erbjuda digitala följesedlar och projektuppföljning. Plattformen täcker hela flödet från planering av körningar, rapportering hos chaufförerna till fakturering ut till kund. Kubicom går dessutom att integrera med ditt befintliga ekonomisystem, så att du enkelt kan fakturera på ett klick. Hantering av underleverantörer, material, deponier, priser, kunder sköts enkelt och systemet är lätt för alla att använda och komma igång med.

TRE SMARTA FUNKTIONER

 

VI HJÄLPER DIG IGÅNG MED DIN DIGITALISERING!