Tillgång till en större marknad och fler maskin- och transportuppdrag

Vår digitala marknadsplats matchar med automatik behov med resurser och hjälper bygg- och anläggningsföretag att köpa in tjänster från centraler, åkerier och enskilda maskin- och fordonsägare snabbare och kostnadseffektivare. Kubicom ger dig tillgång till en större marknad och fler maskin- och transportuppdrag kostnadsfritt då nya förfrågningar från våra beställare löpande visas i systemet.

Bli leverantör

När du blir medlem får du tillgång till Kubicoms digitala plattform som ger dig större synlighet för dina resurser mot marknaden.

Redan medlem? Logga in

Fördelar med kubicom

Tillgång till fler förfrågningar

Tillgång till fler förfrågningar

Få tillgång till en större marknad och fler uppdrag kostnadsfritt då nya förfrågningar löpande visas i systemet.

Längre framförhållning

Längre framförhållning

Genom helt nya planeringsmöjligheter och digitala hjälpmedel blir framförhållning längre och resursutnyttjandet bättre.

Förenklad administration

Förenklad administration

Systemet sköter en stor del av administrationen, faktureringen sköter Kubicom och ni sparar tid.

Enkel rapportering

Enkel rapportering

Genom enkel rapportering direkt i din smartphone, slipper du fysiska transportsedlar och lösa lappar i bilen. Rapporteringsfunktionen är dessutom helt kostnadsfri!

Nöjdare kunder

Nöjdare kunder

Genom att du får rätt information från start men även löpande, kan du göra ett bättre arbete och därmed få nöjdare kunder.

Momentan uppföljning

Momentan uppföljning

Full koll, som aldrig förr, för alla i bolaget. Med Kubicom ser du intäkter och nedlagt arbete dag för dag.

Ring oss, vi registrerar dina resurser: 010-207 80 07

Vi hjälper er gärna igång, kostnadsfritt registrerar era resurser och finns hela tiden till hjälp för att svara på frågor och ge support, så tveka inte att kontakta oss!