Enkelhet, tydlighet och transparens för alla inblandade

Att skapa ett konto i Kubicom, ta emot förfrågningar, göra avrop eller använda projekthanteringsverktyget som finns i plattformen kostar ingenting. Detta gäller oavsett om du är beställare eller leverantör av maskin- och transporttjänster.

Kostnadsfri användning för leverantörer av maskin- och transportresurser
Att skapa ett konto, registrera fordon & maskiner och därmed få tillgång till de uppdrag som cirkulerar i plattformen är helt kostnadsfritt. Du kan även använda hela projekthanteringsverktyget internt inom ditt bolag utan att betala varken startavgift eller några licenser. Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund. Det gäller för alla uppdrag som förmedlas via Kubicom. Det är med andra ord väldigt enkelt, tydligt och transparent. Du kan även svara på ordrar utan kostnad eftersom att det endast är de uppdrag som du tilldelas och som förmedlas via Kubicom, som avgiften tas ut på. Det betyder att alla uppdrag som ditt bolag hanterar utanför Kubicom inte räknas in i de 3.5%.

Kostnadsfri användning för beställare av maskin- och transportresurser
Att använda Kubicom som beställare är kostnadsfritt. Du kan alltså skapa ett beställarkonto, skicka ut förfrågningar till leverantörer i Kubicoms nätverk samt använda projekthanteringsverktyget i din dagliga verksamhet. Att ta emot dagliga rapporter från dina leverantörer kostar inte heller något. Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund – för alla uppdrag som förmedlas via Kubicom.

Ring oss, vi registrerar dina resurser:010-207 80 07

Vi hjälper er gärna igång, kostnadsfritt registrerar era resurser och finns hela tiden till hjälp för att svara på frågor och ge support, så tveka inte att kontakta oss!