Kvalitetssäkring och riskminimering som en affärsidé

Att arbeta med kvalitetssäkring är en hörnsten i vår affärsidé. Som en nära partner både till beställare och leverantörer, är vi en avgörande länk i leveranskedjan. Det är därför självklart för oss att arbeta med kvalitet såväl som med miljöansvar.

En innovation – även för miljön
Vår filosofi för ett lyckat miljöarbete är att utnyttja modern teknik och integrera denna i hanteringen av maskin- och transporttjänster. En långsiktighet i miljöarbetet visas genom ett arbetssätt där ekonomiska incitament och mervärde för beställare såväl som leverantörer av maskin- och transporttjänster skapas. Kubicoms verklighetsanpassade arbetssätt skapar ordning och reda vilket reducerar miljöbelastningen och onödig förbrukning i allt från diesel till förbrukningsmaterial.

Vi skapar förutsättningar för kvalitet
Genom att erhålla rätt resurs, på rätt plats, i rätt tid, kombinerat med enkel rapportering skapas förutsättningar för kvalitet. Kubicoms enkelhet för leverantören att via app i telefonen rapportera och sköta sitt dagliga arbete utgör grunden i kvalitetskedjan. Projektledaren kan genom den kontinuerliga uppföljningen följa arbetet, snabbt se avvikelser och därmed vidta åtgärder. Den fulla transparensen som råder mellan beställare och leverantör skapar samhörighet och därmed kvalitet i arbetet. Kubicoms rutiner i samband med godkännandet av utfört arbete gör det administrativa arbetet enkelt för kund och leverantör.

Kunder och leverantörer kan hela tiden spåra händelser, återskapa konversationer, och följa varandra i realtid. Detta höjer kvalitetstänket i samtliga led.

Ring oss, vi registrerar dina resurser:010-207 80 07

Vi hjälper er gärna igång, kostnadsfritt registrerar era resurser och finns hela tiden till hjälp för att svara på frågor och ge support, så tveka inte att kontakta oss!