Kubicom – en innovation – även för miljön

Att arbeta med kvalitetssäkring är en hörnsten i vår affärsidé. Som en nära partner både till beställare och leverantörer, är vi en avgörande länk i leveranskedjan. Det är därför självklart för oss att arbeta med kvalitet såväl som med miljöansvar.


I Sverige står arbetsfordon för närmare 3.5 miljoner ton co2(e), vilket motsvarar 20% av de totala transportutsläppen, och 6% av den nationella totalen av co2 utsläpp.

Det finns många anledningar för dagens företagare att börja tänka mer grönt och hållbart. Dels finns det ekonomiska incitament i form av statliga subventioner, minskade bränslekostnader samt en möjlighet att delta i projekt där insamling av miljödata är kravställt för att får vara med i upphandlingar.

Men kanske viktigast av allt är tanken om en hållbar planet som kommer kunna vara beboelig i flera generationer framöver.

Vår filosofi för ett lyckat miljöarbete är att utnyttja modern teknik och integrera denna i hanteringen av maskin- och transporttjänster. En långsiktighet i miljöarbetet visas genom ett arbetssätt där ekonomiska incitament och mervärde för beställare såväl som leverantörer av maskin- och transporttjänster skapas. Kubicoms verklighetsanpassade arbetssätt skapar ordning och reda vilket reducerar miljöbelastningen och onödig förbrukning i allt från diesel till förbrukningsmaterial.

 

 

Ring oss, vi svarar gärna på dina frågor: 010-207 80 07

Vi hjälper er gärna igång, svarar på frågor och finns hela tiden till hjälp för att svara på frågor och ge support, så tveka inte att kontakta oss!