Spännande projekt för framtiden

På Kubicom vill vi uppfylla de önskemål och krav som en bransch i förändring ställer på oss, oavsett om det gäller miljö eller lönsamhet. Därför engagerar vi oss i projekt både på lokal och nationell nivå och som vi är stolta över att presentera dessa här nedan.

 


 

Trafikverket – Vårt samarbete med Trafikverket hjälper oss att förstå de komplexa aspekterna av vår bransch. Genom samarbetet har vi fått möjlighet att bland annat hjälpa till som systemstöd i rikstäckande projekt som ELSA, där Kubicom ansvarar för sömlös insamling av miljödata.

 


 

BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) – På Kubicom har vi insett att vi inte kan förändra arbetsrutinerna i en bransch ensamma. Vi vet av erfarenhet att kommunikation och informationsutbyte med branschkollegor och andra branschaktörer är en nyckel för att vi ska ta arbetet framåt. Vi på Kubicom är engagerade i BEAst på flera olika sätt, bland annat sitter tre av våra anställda med i fokusgrupper, och VD Atle Andersen är sedan i maj 2020 styrelsemedlem i BEAst.

 


 

Naturvårdsverket – I dialog med Naturvårdsverket kan våra rutiner, tjänster och system alltid fungera i enlighet med de senaste riktlinjerna och bestämmelserna i frågor som rör naturvård, naturskydd och miljö. Ett engagemang som ligger oss varmt om hjärtat. 

Ett urval av våra samarbetspartners