KUBICOMS PLATTFORM

Vårt digitala verktyg knyter samman beställare och leverantörer i ett sammanhängande digitalt informationsflöde. Kubicom anpassas efter just din verksamhet, välj ett alternativ i listan nedan för att läsa mer om hur Kubicom kan underlätta just er vardag.

BYGG & ANLÄGGNING

För dig som arbetar inom byggbranschen erbjuder vi ett komplett verktyg som hjälper dig att effektivisera hela ledet.  Komplexiteten jämfört med andra branscher ligger bla i storleken och det autonoma sätt verksamheten bedrivs ner på byggprojektnivå. Vårt digitala verktyg ger förutsättningar för att kostnadseffektivt och med kort ledtid, digitalisera idag manuella moment för dokumentation och datafångst.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR BYGG & ANLÄGGNING >

INFRANET

Projekthantering inom infrastrukturprojekt är fortfarande präglad av mycket manuella rutiner och pappersarbete. En modern och fungerande kommunikation är en av de största utmaningarna då arbetet är komplext, innefattar många aktörer och ofta sker ute i fält. Att använda sig av effektiva kommunikationskanaler är oerhört viktigt för ett projekts framgång, vilket kan underlättas med hjälp av ett digitalt verktyg.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR INFRANET >

KOMMUNER

För dig som ansvarar för kommunens bygg- och entreprenadarbeten har vi skapat en komplett plattform som hjälper dig att få koll på alla underleverantörer och deras framdrift i byggprojekten. Parallellt samlar Kubicom in miljöpåverkan från transporter och massor samt ger dig underlag som du kan använda för din klimatredovisning. 

LÄS MER OM KUBICOM FÖR KOMMUNER >

LASTBILSCENTRALER

På en lastbilscentral är det mycket som ska pusslas ihop under en arbetsdag, då underlättar det att använda sig av ett digitalt verktyg som gör det enkelt att samla och hantera alla dessa moment. Kubicom kan hjälpa dig att få överblick över pågående och utförda uppdrag genom att erbjuda digitala följesedlar och projektuppföljning. Plattformen täcker hela flödet från planering av körningar,  rapportering hos chaufförerna till fakturering ut till kund.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR LASTBILSCENTRALER >

 


ENTREPRENAD

För dig som är specialist på entreprenadarbeten är Kubicom verktyget som låter dig jobba samtidigt som alla dina driftstimmar och din miljöpåverkan samlas in automatiskt. Ditt fakturaunderlag skapas automatiskt och kan enkelt skickas över till ditt ekonomiprogram. Ingen mer skanning eller uppladdning av papper, foton eller formulär. Allt i Kubicoms plattform kan nås, fyllas i, uppdateras och delas i realtid så att alla alltid har tillgång till den senaste informationen och att viktiga dokument aldrig går förlorade.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR ENTREPRENAD >


INSTALLATÖRER

Du som driver projekt inom installation och service är beroende av snabb och transparent fältrapportering. Röriga kalkylark och långa email-trådar med många mottagare bidrar till oklarheter om vem som ska göra vad och när. Genom att istället använda dig av ett digitalt projekthanteringsverktyg som är byggt specifikt för hantering av installations- och servicearbeten kan personal i fält löpande rapportera och meddela sin status i uppdragen med ett enkelt klick. Tack vare Kubicoms smarta funktioner blir det enkelt att hålla ordning och reda på jobben; både aktuella, framtida och passerade.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR INSTALLATÖRER >

EL & TELE

Med många utförare i fält kan det vara svårt att ha kontroll över all framdrift och allt för mycket tid slösas åt att leta efter och tolka papper, kvitton och arbetsordrar. Med ett molnbaserat projekthanteringssystem kan du enkelt få åtkomst till kvitton, ordrar och andra viktiga dokument. Allt är tillgängligt digitalt när du vill, var du vill. Oavsett om du sitter på kontor eller befinner dig ute på fältet, har vi skapat en smidig lösning för att göra vardagen enkel för dig.

LÄS MER OM KUBICOM FÖR EL & TELE >

EGENFÖRETAGARE

För dig som är egenföretagare har vi gjort det enkelt att administrera de arbetsuppgifter som dyker upp under en dag i branschen. Få mer tid att leverera till kund med funktioner så som digitala arbetsordrar, enkel fakturering och chattfunktionen. Tack vare Kubicoms smarta funktioner blir det enkelt att hålla ordning och reda på jobben; både aktuella, framtida och passerade. Vi har tagit fram skräddarsydda val och inställningar som gör att du kan bygga upp ditt Kubicom som du själv önskar – så att det passar just din verksamhet!

LÄS MER OM KUBICOM FÖR EGENFÖRETAGARE >