ETT KOMPLETT VERKTYG FÖR
INSAMLING AV PROJEKTDATA OCH
KLIMATPÅVERKAN I BYGGPROJEKT

Kubicoms digitala molntjänst skapar ordning och reda i byggprojekten. Vår lösning gör det enkelt att hantera alla delar i ett projekt och möjliggör digital kommunikation mellan
beställare och leverantörer. Samtidigt samlas all nödvändig data om din klimatpåverkan
automatiskt in, så att det blir enklare att klimatredovisa.

ÄR KLIMATREDOVISNINGEN EN DJUNGEL FÖR DIG?

Vår smarta funktion för datainsamling samlar in den data du behöver för att genomföra
din klimatrapportering till myndigheter. Kubicom hjälper dig snabbt och enkelt, utan krångel.

 

VI HJÄLPER DIG IGÅNG MED DIN DIGITALISERING!